Company introduction
About SISC GROUP( Saigon ISC - SISC Vietnam JSC)
 SISC GROUP, the parent company of SAIGON ISC (founded in 1992, becoming a joint-stock company in 2002) and SISC Vietnam JSC (founded 1997, formerly Sieu Viet Ltd).

New products
Máy quang phổ hồng ngoại Spectrum 3 Mid-IR được thiết kế theo tiêu chuẩn vàng ISO-9001. Hệ giao thoa DynascanTM được cấp bằng sáng chế Thiết kế ổn định, ...
Hiệu năng quang học: - Dải phổ: + Vùng Mid-IR: 8,300 - 350 cm-1 -Độ phân giải phổ: 0.4-64 cm-1 -Độ tái lặp bước sóng: ±0.02 cm-1 tại 1,600 cm-1 -Tín hiệu trên ...